Jdi na obsah Jdi na menu

6. ZÁVĚR

„…není žádné království, v kterém by v naší době došlo k tolika změnám, tolika válkám, porážkám i zázrakům, kolik nám jich ukázaly Čechy.“

 Enea Silvio Piccolomini, Historia Bohemica 1458

 

Není třeba ošklivit si protivníka při hledání kladných hrdinů. V husitských válkách proti sobě bojovali lidé. A jakkoliv je husitská revoluce vzepjetím idejí, tedy boje ducha a víry o pohled na svět, na bitevním poli se často střetávali lidé, kterým tento velký spor celospolečenského rozměru v zásadě poněkud unikal. Byla válka a oni vojáci.

 Jakkoliv by zde bylo možné popsat motivace, postoje a hodnotové profily znepřátelených stran, domnívám se že příklad obležení Stříbra a bitvy o Tachov vypovídá spíše o válečnickém ethosu této epochy. By by možné ocenit věrnou tradiční víru katolických obyvatel, bránících víru svých otců v jimi známé podobě a zároveň vnímat stroze upřímné odevzdání „pravdě poznané“ kališníky. Ovšem pak bychom si nejspíše nechali ujít příležitost prostého ocenění výjimečného hrdinství středověkých válečníků naší krajiny.

 Obrovská přesila, které vzdoruje Stříbro, působí až apokalypticky. Uvažme vzdor hrstky obyvatel  a kališnické posádky tváří tvář záplavě stanů, vlajících korouhví, ržání tisíců koní a poté dělostřelecké palby . Nemáme žádné pramenné opory, nakolik vycházely naděje Stříbrských z postupu vojsk husitských svazů, věděli-li vůbec o něm. Za to si musíme uvědomit, jak asi působil příchod saských válečných sboru pod vedením Fridricha Braniborského do ležení před hradbami Stříbra. Tak tedy jen odvaha a vytrvalost Stříbrských zabránila postupu intervenčních vojsk k Plzni dále do Čech.

 Stejného hrdinství dosáhnou i Tachované o necelý týden později, byť druhé straně.

 O čtyři roky později se Tachov ukáže jako plnohodnotná pohraniční pevnost, když nástup Páté kruciáty započne právě obležením města a hradu. Nedojde ke zradě, nebo dobytí. Zčásti zde sehrála jistě svou roli předchozí zkušenost Tachovských s katolickými vojsky, a z části opětovná neschopnost křižáků. Nicméně přesto tentokrát jsou to Tachované, kteří na straně kalicha ustojí obležení intervenčními sbory a zahájí tak neúspěch Páté kruciáty, který je dokonán úprkem křižáků od Domažlic.

in: NENUTIL, Jiří Neny: Obležení Stříbra a bitva o Tachov roku 1427. Tachov 2007
   na pultě MKS Tachov  a v Muzeu Českého lesa v Tachově